Studiekreds i præstegården

Hvad er det egentlig den kristne tro handler om? Og Bibelen - hvordan får man noget ud af læse i den? Der er så mange ting i Bibelen, der er svære at forstå.

Mange siger sådan, og derfor er der mulighed for at deltage i en studiekreds i Rørbæk præstegård. Studiekredsen ledes af sognepræst Herluf Christensen.

Det er aftalt, at den næste samling i studiekredsen bliver mandag den 19. august kl. 19.30 - ca. 21.30 i konfirmandlokalet i præstegården. Her vil vi gå i gang med at læse Johannes-brevene i Det nye Testamente sammen og tale med hinanden om, hvad vi får ud af at læse det. Næste gang vil vi tale om de tre første kapitler i 1. Johannesbrev, som vi derfor har læst i forvejen.

Det er gratis at deltage og nye deltagere er meget velkomne.

Nærmere oplysninger hos Herluf Christensen på tlf. 3030 6155 eller hsc@km.dk

Kalender

24nov kl. 09:00

Gudstjenste i Grynderup kirke kl. 09:00

Sidste søndag i kirkeåret. Gudstjeneste ved Laila Olesen.

24nov kl. 09:00
27nov kl. 14:00

Adventsgudstjeneste i Rørbæk kirke kl. 14:00

Adventsgudstjeneste. Efter gudstjenesten er der kaffe, fællessang og hyggeligt samvær …

27nov kl. 14:00
01dec kl. 09:30

Gudstjeneste i Stenild kirke kl. 09:30

1. s. i advent.

01dec kl. 09:30
01dec kl. 11:00

Gudstjeneste i Grynderup kirke kl. 11:00

1. s. i advent.

01dec kl. 11:00