søndag15nov2020

Gudstjeneste i Grynderup kirke

søndag15nov2020 kl. 14:00 - 15:00

23. søndag e. Trinitatis.

Gudstjeneste ved Holger Lyngberg.