søndag01nov2020

Gudstjeneste i Grynderup kirke

søndag01nov2020 kl. 11:00 - 12:00

Alle Helgens dag.

Gudstjeneste ved Laila Olesen. Vi mindes de mennesker ved navns nævnelse, som vi har begravet eller bisat fra sognets kirker i det forløbne år.