Rørbæk-Grynderup-Stenild sogne

Sognepræstens studieorlov

Sognepræst Herluf Christensen er bevilget 3 måneders studieorlov i perioden 1. juni - 31. august 2016. Formålet med orloven er at få samlet ny viden og inspiration og ideer til de kommende års prædikener, undervisning og samtaler. Hovedemnet for studieorloven bliver at studere emnet "velsignelse", suppleret med fordybelse i et af de fire evangelier i Det nye Testamente.

1.-12. juli passes embedet af sognepræst Bodil Nørager, Sønderup. Tlf.: 9865 3037.

Herefter er tidligere sognepræst i Veggerby, Knud Olav Petersen, konstitueret i embedet og træffes i Rørbæk Præstegård efter aftale på tlf.: 2685 2156.

Link til sommerens gudstjenesteplan for de tre kirker på:

http://sogn.dk/roerbaek/

http://sogn.dk/grynderup/ og

http://sogn.dk/stenild/.

Konfirmander 2016

Nyt kirkeblad april - juli 2016

Kirkebladet for april, maj, juni og juli 2016 kan læses her i pdf-format.

Ældre kirkeblade kan læses her.

Sommerlejr på Lejrgården ved Limfjorden

Se her - et rigtig godt sommerferietilbud til alle børn og juniorer om at komme på sommerlejr sammen med engagerede ledere. Klik her og se nærmere!

Nyt fra menighedsrådet

Referat fra menighedsrådsmødet den 9. maj kan ses her.

Hvis du har lyst til at se ældre referater fra menighedsrådsmøder, så findes de her.

 

På det offentlige menighedsmøde for de tre sogne onsdag den 12. april kl. 19.30 i Rørbæk Forsamlingshus blev menighedsrådets beretning for 2015 fremlagt.

Guldkonfirmander mødes i Rørbæk kirke

Søndag den 29. maj mødes 50-års jubilarerne fra konfirmationerne i 1966 til en kort gudstjeneste kl. 11.30 i Rørbæk kirke og til efterfølgende udveksling af gamle minder m.m.

Alle andre er også velkomne til gudstjenesten.

Sorggrupper

Vi kan alle blive ramt af den store sorg at miste et menneske, vi holdt meget af. Det kan vi opleve uanset alder. I den situation er det godt at få sat ord på sorgen og savnet og måske også på en hel række andre følelser og tanker, der dukker op. Det kan mange mennesker gøre sammen med familie og venner, men der er også mange, der har brug for at mødes med andre, der er i samme situation, som de selv er i.

Folkekirken tilbyder derfor forskellige steder såkaldte "sorggrupper", hvor man kan mødes med andre i samme situation og tale sammen under ledelse af en "sorggruppeleder", der har erfaring i at hjælpe samtalen og arbejdet med sorgen godt på vej.

Der er en sorggruppe for voksne i Hobro Kirkecenter, se www.hobrokirke.dk eller kontakt sognepræst Kim Legarth på sorggruppe@hobrokirke.dk.

Der er også en sorggruppe eller samtalegruppe for unge, der har mistet. De mødes i Bælum sognegård, og her er kontaktpersonerne Lilli Brunø, tlf. 2128 4081 og sognemedhjælper Charlotte Wedel, tlf. 6068 5798.

Kontakt kan også formidles igennem sognepræst Herluf Christensen, Rørbæk, tlf. 9855 7292, hsc@km.dk.

Gør brug af mulighederne, hvis du har brug for hjælp til at få bearbejdet dit sorg og din savn efter at have mistet et elsket menneske.

Dåbstræf 2015

Søndag den 11. januar 2015 var der Dåbstræf i Rørbæk kirke. Det var en gudstjeneste i børnehøjde med dukketeater, bibelfortælling og børnesange. Børnekonsulent Berit Skødt medvirkede med dukkerne Anton og Josefine og med bibelfortælling og børnesange.

Og Berit Skødt kommer igen med sit dukketeater til næste dåbstræf, der holdes i Rørbæk kirke søndag den 2. oktober 2016. Alle børn - sammen med deres voksne - er meget velkomne til en ny gudstjeneste i børnehøjde!

 

 

 

Mini-konfirmander

Se her vedrørende undervisning af Mini-konfirmander i 3. klasse - også kaldet Indledende Konfirmationsforberedelse - i Rørbæk præstegård to timer mandag efter skoletid fra midt i november og til begyndelsen af februar.

Rørbæk Juniorklub og Teenklub

Rørbæk Juniorklub - for 4-6. klasse - har klubaften hver anden mandag aften i Rørbæk præstegård kl. 18.30 - 20.30.

Teenklubben - for 7. klasse til ca. 16 år - mødes de øvrige mandag aftener i sofaen i kælderen i Rørbæk præstegård kl. 19.00 - 21.15.

Klubberne starter igen efter sommerferien omkring 1. september. Programmerne vil ligge klar i løbet af august måned.

 

 

cookie information