BegivenhedDato

Fastelavnsgudstjeneste i Grynderup kirke

Kort familiegudstjeneste i Grynderup kirke efterfulgt af tøndeslagning, kaffe og …

26. feb 13:30
15:30
26. feb 13:30 -
15:30

Gudstjeneste i Stenild kirke

Gudstjeneste ved sognepræst Herluf Christensen

5. mar 09:00
10:00
5. mar 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Rørbæk kirke

Gudstjeneste ved sognepræst Herluf Christensen

5. mar 10:30
11:30
5. mar 10:30 -
11:30

Jagtgudstjeneste i Stenild kirke

Jagtgudstjeneste ved sognepræst Herluf Christensen i samarbejde med Nørager Jagt og …

7. mar 18:00
19:00
7. mar 18:00 -
19:00

Gudstjeneste for hørehæmmede i Støvring kirke

Tekstet gudstjeneste for hørehæmmede i Støvring kirke ved kontaktpræst for …

12. mar 10:30
11:30
12. mar 10:30 -
11:30
Viser 1 til 5 af 8
<< <- 1-5 6-8 -> >>

Rørbæk-Grynderup-Stenild sogne

Jagtgudstjeneste i Stenild kirke

Sidste forår blev der med stor succes afholdt en Jagtgudstjeneste i Stenild kirke i samarbejde med Nørager Jagt og Hundesports Forening. Det gentager vi i år - nemlig tirsdag den 7. marts kl. 18.00. Og forhåbentlig bliver kirken ligesom sidste år flot pyntet med ting fra naturens og jagtens verden. Hundene må dog blive hjemme denne aften.

Alle er velkomne - også selvom man ikke er aktiv jæger!

Helligtrekongersfejring i Grynderup kirke

Søndag den 8. januar kl. 19.30 rundede vi jule- og nytårstiden af med Helligtrekongersfejring i Grynderup kirke, hvor kirken udelukkende var oplyst af levende lys. Det giver en hyggelig og god oplevelse af kirkerummet og kirken var fyldt til sidste plads.

Duoen Pihl & Schelling spillede en række musiknumre på saxofon og harpe og vi indledte og sluttede med fællessang og bøn og med at høre om stjernen på himlen og de vise mænd, der fandt stjernen og den lille Jesus i Betlehem.

 

 

Nyt kirkeblad for januar, februar og marts 2017

Kirkebladet for 1. kvartal 2017 kan læses her i pdf-format.

Ældre kirkeblade kan læses her.

Nyt fra menighedsrådet

Det nyvalgte menighedsråd har på sit konstituerende møde den 22. november 2016 valgt Villy Jensen som formand, Niels Hans Nielsen som næstformand og kontaktperson til medarbejderne og Helle Skriver som kasserer. Der blev valgt tre kirkeværger: Ulla Sørensen for Rørbæk kirke, Regnar Jensen for Grynderup kirke og Karin Olesen for Stenild kirke. Herluf Christensen blev valgt som menighedsrådets sekretær.

 

Referatet fra menighedsrådsmøde den 11. januar 2017 kan ses her.

Hvis du har lyst til at se ældre referater fra menighedsrådsmøder, så findes de her.

 

På det offentlige menighedsmøde for de tre sogne onsdag den 12. april kl. 19.30 i Rørbæk Forsamlingshus blev menighedsrådets beretning for 2015 fremlagt.

Dåbstræf i Rørbæk kirke

Søndag den 2. oktober kl. 16.00 var der Dåbstræf i Rørbæk kirke. Det var en gudstjeneste i børnehøjde med dukketeater, bibelfortælling og børnesange. Børnekonsulent Berit Skødt, Århus medvirkede med sine dukker og med bibelfortælling og børnesange, sammen med sognepræst Herluf Christensen

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådsvalget er overstået for denne gang i Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne. Der indkom én kandidatliste i hvert sogn, og dermed bortfalder afstemningen den 8. november, idet de tre første personer fra hvert sogns liste hermed udgør menighedsrådet fra 1. søndag i advent og frem til 2020.

I Rørbæk sogn er valgt: Villy Jensen, Ulla Sørensen og Gitte Vejen Hornbech.

I Grynderup sogn er valgt: Regnar Jensen, Laila Kjeldsen og Niels Hans Nielsen.

I Stenild sogn er valgt: Helle Skriver, Karin Olesen og Anders Møller.

Der afholdes konstituerende møde i slutningen af november.

Rørbæk Juniorklub og Teenklub

Rørbæk Juniorklub - for 4-6. klasse - har klubaften hver anden mandag aften i Rørbæk præstegård kl. 18.30 - 20.30.

Teenklubben - for 7. klasse til ca. 17 år - mødes de øvrige mandag aftener i sofaen i kælderen i Rørbæk præstegård kl. 19.00 - 21.15.

Klubberne starter igen efter sommerferien omkring 1. september.

 

 

Konfirmander 2016

Guldkonfirmander mødtes i Rørbæk kirke

Søndag den 29. maj mødtes 50-års jubilarerne fra konfirmationerne i 1966 til en kort gudstjeneste kl. 11.30 i Rørbæk kirke og til efterfølgende udveksling af gamle minder m.m.

Sorggrupper

Vi kan alle blive ramt af den store sorg at miste et menneske, vi holdt meget af. Det kan vi opleve uanset alder. I den situation er det godt at få sat ord på sorgen og savnet og måske også på en hel række andre følelser og tanker, der dukker op. Det kan mange mennesker gøre sammen med familie og venner, men der er også mange, der har brug for at mødes med andre, der er i samme situation, som de selv er i.

Folkekirken tilbyder derfor forskellige steder såkaldte "sorggrupper", hvor man kan mødes med andre i samme situation og tale sammen under ledelse af en "sorggruppeleder", der har erfaring i at hjælpe samtalen og arbejdet med sorgen godt på vej.

Der er en sorggruppe for voksne i Hobro Kirkecenter, se www.hobrokirke.dk eller kontakt sognepræst Kim Legarth på sorggruppe@hobrokirke.dk.

Der er også en sorggruppe eller samtalegruppe for unge, der har mistet. De mødes i Bælum sognegård, og her er kontaktpersonerne Lilli Brunø, tlf. 2128 4081 og sognemedhjælper Charlotte Wedel, tlf. 6068 5798.

Kontakt kan også formidles igennem sognepræst Herluf Christensen, Rørbæk, tlf. 9855 7292, hsc@km.dk.

Gør brug af mulighederne, hvis du har brug for hjælp til at få bearbejdet dit sorg og din savn efter at have mistet et elsket menneske.

Mini-konfirmander

Se her vedrørende undervisning af Mini-konfirmander i 3. klasse - også kaldet Indledende Konfirmationsforberedelse - i Rørbæk præstegård to timer mandag efter skoletid fra midt i november og til begyndelsen af februar.

cookie information