BegivenhedDato

Aftengudstjeneste i Grynderup kirke

Aftengudstjeneste ved sognepræst Kim Legarth, Hobro. Efter gudstjenesten er der …

26. jan 19:30
20:30
26. jan 19:30 -
20:30

Gudstjeneste i Stenild kirke

Gudstjeneste ved sognepræst Herluf Christensen

29. jan 09:30
10:30
29. jan 09:30 -
10:30

Gudstjeneste i Rørbæk kirke

Gudstjeneste ved sognepræst Herluf Christensen

29. jan 11:00
12:00
29. jan 11:00 -
12:00

Familiegudstjeneste i Rørbæk kirke

Familiegudstjeneste ved sognepræst Herluf Christensen og årets hold af …

5. feb 16:00
17:00
5. feb 16:00 -
17:00

Gudstjeneste i Grynderup kirke

Gudstjeneste ved sognepræst Herluf Christensen

12. feb 09:30
10:30
12. feb 09:30 -
10:30
Viser 1 til 5 af 15
<< <- 1-5 6-10 11-15 -> >>

Rørbæk-Grynderup-Stenild sogne

Helligtrekongersfejring i Grynderup kirke

Søndag den 8. januar kl. 19.30 runder vi jule- og nytårstiden af med Helligtrekongersfejring i Grynderup kirke, hvor kirken udelukkende er oplyst af levende lys. Det giver en hyggelig og god oplevelse af kirkerummet.

Duoen Pihl & Schelling vil spille en række musiknumre på saxofon og harpe og vi vil indlede og slutte med fællessang og bøn og med at høre om stjernen på himlen og de vise mænd, der fandt stjernen og den lille Jesus i Betlehem.

Kasper Pihl og Joost Schelling er begge uddannet musikere fra danske musikkonservatorier og spiller i både Danmark og udlandet, så der venter os helt sikkert en stor musikalsk oplevelse. Der er gratis adgang og alle er meget velkomne.

Nyt kirkeblad november - december 2016

Kirkebladet for 1. kvartal 2017 kan læses her i pdf-format.

Ældre kirkeblade kan læses her.

Nyt fra menighedsrådet

Det nyvalgte menighedsråd har på sit konstituerende møde den 22. november valgt Villy Jensen som formand, Niels Hans Nielsen som næstformand og kontaktperson til medarbejderne og Helle Skriver som kasserer. Der blev valgt tre kirkeværger: Ulla Sørensen for Rørbæk kirke, Regnar Jensen for Grynderup kirke og Karin Olesen for Stenild kirke. Herluf Christensen blev valgt som menighedsrådets sekretær.

Referat fra det konstituerende menighedsrådsmøde den 22. november kan ses her.

Hvis du har lyst til at se ældre referater fra menighedsrådsmøder, så findes de her.

 

På det offentlige menighedsmøde for de tre sogne onsdag den 12. april kl. 19.30 i Rørbæk Forsamlingshus blev menighedsrådets beretning for 2015 fremlagt.

Dåbstræf i Rørbæk kirke

Søndag den 2. oktober kl. 16.00 var der Dåbstræf i Rørbæk kirke. Det var en gudstjeneste i børnehøjde med dukketeater, bibelfortælling og børnesange. Børnekonsulent Berit Skødt, Århus medvirkede med sine dukker og med bibelfortælling og børnesange, sammen med sognepræst Herluf Christensen

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådsvalget er overstået for denne gang i Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne. Der indkom én kandidatliste i hvert sogn, og dermed bortfalder afstemningen den 8. november, idet de tre første personer fra hvert sogns liste hermed udgør menighedsrådet fra 1. søndag i advent og frem til 2020.

I Rørbæk sogn er valgt: Villy Jensen, Ulla Sørensen og Gitte Vejen Hornbech.

I Grynderup sogn er valgt: Regnar Jensen, Laila Kjeldsen og Niels Hans Nielsen.

I Stenild sogn er valgt: Helle Skriver, Karin Olesen og Anders Møller.

Der afholdes konstituerende møde i slutningen af november.

Rørbæk Juniorklub og Teenklub

Rørbæk Juniorklub - for 4-6. klasse - har klubaften hver anden mandag aften i Rørbæk præstegård kl. 18.30 - 20.30.

Teenklubben - for 7. klasse til ca. 17 år - mødes de øvrige mandag aftener i sofaen i kælderen i Rørbæk præstegård kl. 19.00 - 21.15.

Klubberne starter igen efter sommerferien omkring 1. september.

 

 

Konfirmander 2016

Guldkonfirmander mødtes i Rørbæk kirke

Søndag den 29. maj mødtes 50-års jubilarerne fra konfirmationerne i 1966 til en kort gudstjeneste kl. 11.30 i Rørbæk kirke og til efterfølgende udveksling af gamle minder m.m.

Sorggrupper

Vi kan alle blive ramt af den store sorg at miste et menneske, vi holdt meget af. Det kan vi opleve uanset alder. I den situation er det godt at få sat ord på sorgen og savnet og måske også på en hel række andre følelser og tanker, der dukker op. Det kan mange mennesker gøre sammen med familie og venner, men der er også mange, der har brug for at mødes med andre, der er i samme situation, som de selv er i.

Folkekirken tilbyder derfor forskellige steder såkaldte "sorggrupper", hvor man kan mødes med andre i samme situation og tale sammen under ledelse af en "sorggruppeleder", der har erfaring i at hjælpe samtalen og arbejdet med sorgen godt på vej.

Der er en sorggruppe for voksne i Hobro Kirkecenter, se www.hobrokirke.dk eller kontakt sognepræst Kim Legarth på sorggruppe@hobrokirke.dk.

Der er også en sorggruppe eller samtalegruppe for unge, der har mistet. De mødes i Bælum sognegård, og her er kontaktpersonerne Lilli Brunø, tlf. 2128 4081 og sognemedhjælper Charlotte Wedel, tlf. 6068 5798.

Kontakt kan også formidles igennem sognepræst Herluf Christensen, Rørbæk, tlf. 9855 7292, hsc@km.dk.

Gør brug af mulighederne, hvis du har brug for hjælp til at få bearbejdet dit sorg og din savn efter at have mistet et elsket menneske.

Mini-konfirmander

Se her vedrørende undervisning af Mini-konfirmander i 3. klasse - også kaldet Indledende Konfirmationsforberedelse - i Rørbæk præstegård to timer mandag efter skoletid fra midt i november og til begyndelsen af februar.

cookie information